Matura 2009

Drodzy maturzyści!


Już niedługo zmierzycie się z maturą z chemii. Proponuję sprawdzić,
na ile Wasza wiedza jest już utrwalona. Spróbujcie rozwiązać zadania maturalne, które zamieszczam na stronie. Dołączyłam modele odpowiedzi, jednak nie zaglądajcie do nich, zanim nie rozwiążecie arkuszy.
Jest to dobry sposób na sprawdzenie, czego jeszcze należy się douczyć,
co powtórzyć. Jeszcze jest czas, aby uzupełnić braki.

Po wejściu na stronę CKE (www.cke.edu.pl) znajdziecie
arkusze egzaminacyjne z lat ostatnich.


Arkusz 1 - 2003

Arkusz 1 - 2003 (odpowiedzi)

Arkusz 2 - 2003

Arkusz 2 - 2003 (odpowiedzi)

Arkusz 1 - 2004

Arkusz 1 - 2004 (odpowiedzi)

Arkusz 2 - 2004

Arkusz 2 - 2004 (odpowiedzi)

Poziom podstawowy - 2006

Poziom podstawowy - 2006 (odpowiedzi)

Poziom rozszerzony - 2006

Poziom rozszerzony - 2006 (odpowiedzi)Kilka rad, do których warto zastosować się, pisząc maturę z chemii:

Z moich obserwacji, jakie poczyniłam jako egzaminator CKE w trakcie sprawdzania matur przez ostatnie 2 lata wynika, że większość maturzystów jest dobrze przygotowanych do egzaminu, jednak często popełniają błędy, wynikające nie z braku wiedzy, lecz z roztrzepania, nieuważnego czytania polecenia, czy zwykłych pomyłek rachunkowych. A szkoda, bo każdy błąd kosztuje punkt, czasem dwa, a to już jest kilka procent mniej.


Oto kilka rad, które być może pozwolą Wam ich uniknąć.


- Czytaj uważnie polecenia!


- Czytając, podkreśl czynności, które masz wykonać, aby czasem o czymś nie zapomnieć. Zdarza się, że uczeń odpowiada na część polecenia, a o reszcie po prostu zapomina.


- Odpowiadaj konkretnie na pytanie, nie pisz więcej, niż trzeba, a tym bardziej wszystkiego, co na dany temat wiesz. Nie da to dodatkowych punktów, a czasem wręcz przeciwnie – może zaszkodzić.


- Opisując doświadczenie, nie myl wniosków z obserwacjami. Obserwacje to to, co widzisz (wytrącanie osadu, wydzielanie się gazu, zmiana koloru, zanik lub pojawienie się zapachu)


- Wnioski wynikają z obserwacji, np. co jest osadem, gazem, co nowego powstało itd.


- Pamiętaj, że opisując doświadczenie czy to słownie, czy w formie rysunku, należy zaznaczyć czy stosujemy roztwór, czy ciało stałe – za brak tej informacji też możesz stracić punkty.


- Zapisując równanie reakcji chemicznej, pamiętaj o prawidłowym zapisaniu wzorów reagentów (sprawdzać wartościowości) oraz o współczynnikach. Jeśli są źle dobrane współczynniki, za równanie otrzymasz 0 punktów.

- Zwróć uwagę, w jakiej formie ma być równanie (cząsteczkowej, jonowej, czy jonowej skróconej)


- Licząc zadania, pamiętaj o jednostkach (w odpowiedzi musi być wynik z jednostką – jej brak daje 0 za wynik).


- Każde obliczenia sprawdź co najmniej 2 razy.


- Nie spiesz się! Czasu jest dosyć. Jeśli masz problem z jakimś zadaniem, rób następne, wróć do niego na koniec.


- Pamiętaj, że układ okresowy i tablica rozpuszczalności (ilość ładunków dla danego jonu znajdziesz właśnie tu!) to nasze dobre, legalne ściągi. Korzystaj z nich!Myślę, że stosując się do tych uwag, nie popełnisz błędów, jakie zdarzały się Twoim starszym kolegom.


Powodzenia!Opracowała: Mariola Madyda
(an)